Rapporter som ger beslutsstöd

Rapporter som ger beslutsstöd: Fyra förutsättningar för ett välgrundat beslut

Den mänskliga faktorn är ett begrepp förenat med olycka, dåliga beslut och missbedömningar. Uttrycket kanske framförallt gör sig väl i samband med arbetsplats- eller trafikolyckor, men den mänskliga faktorn är även relevant i beslutsprocesser. För vad är egentligen orsaken till att människor ibland fattar dåliga beslut och hur går man tillväga för att minimera den risken?

En viktig faktor är att vi är människor. Vi har känslor och det påverkar hur vi ser på situationer samt hur vi väljer att agera. I arbetslivet vill vi ofta fatta beslut som inte färgas av hur vi känner oss just den dagen. Istället vill vi att besluten tar avstamp i verkligheten och tar oss och företaget närmare det långsiktiga målet.

Att ha en god uppfattning om den önskade effekten av beslutet, samt på vilket sätt det ligger i linje med det övergripande målet är en avgörande faktor.

Om du inte vet vart du ska, och vilken effekt du vill få ut, vad hindrar dig då från att fatta beslut som garanterat inte tar dig mot det du egentligen vill? Detta gäller egentligen inte bara för mindre och större beslut, utan också allt där emellan. 

 

Här kommer lite tips på hur du kan formulera dina mål så de blir konkreta och lätta att följa upp.

  • Formulera vart du ska, istället för vart du inte ska.

Mindre bra mål: “Låt inte målet färgas av dina känslor”

Bättre mål: “Låt målet ta avstamp i verkligheten”

 

  • Kvantifiera målet. Koppla målet till faktorer som du har möjlighet att mäta med siffror.

Mindre bra mål: “Öka kundnöjdheten med 20%”

Bättre mål: “90% av dagens kunder är fortfarande våra kunder om ett år”

 

  • Var rimlig. Mål som är orealistiska är inte lättare att sträva mot än de som är rimliga. 

Mindre bra mål: “Fördubbla antalet objekt som väktarna hinner kontrollera per arbetspass.”

Bättre mål: “Effektivisera väktarnas arbete med 10%”

 

  • Sätt en tidsplan. När ska målet vara uppfyllt?

Mindre bra mål: “Skicka dagens lägesrapport till kund.”

Bättre mål: “Skicka dagens lägesrapport till kund innan 16:00.”

 

När du vet vart du ska, så behöver du veta var du är. Hur ser verkligheten egentligen ut? Har antalet alarm ökat på sistone eller känns det bara så? Hur väl matchar mängden personal med det som behöver göras? För att kunna placera beslutet på kartan behövs information om nuläget. Desto mer representativ bild av verkligheten informationen speglar, desto bättre förutsättningar får du för att kunna fatta ett välgrundat beslut. 

Om du är intresserad av att veta mer om hur du skulle kunna använda Amigo Tools för att skapa beslutsunderlag från din verklighet, klicka här.

Du hittar även demo-videos på Amigo Tools funktioner på vår Youtube kanal

 

Fann du inlägget informativt eller hjälpsamt? Visa ditt stöd och dela gärna på någon av kanalerna nedan!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest